Miejski Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o.o. w Brzegu

posiada do wynajęcia w siedzibie Spółki przy ul. Towarowej 6

pomieszczenia z przeznaczeniem na cele biurowe o powierzchni:

11,77 m2,

12,50 m2 ,

13,29 m2.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

telefon: 77 404 5345 wewn. 22 lub 53.

 

Prezes Zarządu MZMK Sp. z o.o. w Brzegu

mgr inż. Jacek Kaczmarek