Miejski Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o.o. w Brzegu

posiada do wynajęcia pomieszczenia z przeznaczeniem na cele biurowe

w siedzibie Spółki przy ul. Towarowej 6:

11,77 m2, 12,50 m2 oraz13,29 m2

oraz

pomieszczenia w budynku przy ul. Ks. J. Popiełuszki 7:

16,08 m2 i 21,52 m2 – na cele biurowe,

29,58 m2 – garaż,

ok. 40 m2 - magazynowo - gospodarcze.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

telefon: 77 404 5345 wewn. 22 lub 53.

 

Prezes Zarządu MZMK Sp. z o.o. w Brzegu

mgr inż. Jacek Kaczmarek