Szybki kontakt

Pogotowie Mieszkaniowe

(po 15.30):
797426891

 

Telefon:  774164258
                 774164259

Fax:        774045325

Szanowni Mieszkańcy

Ponownie przypominamy o sposobie selektywnej zbiórki bioodpadów. Do pojemników na bioodpady:

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

obierki, resztki warzyw i owoców; fusy po kawie i herbacie, resztki jedzenia pochodzenia roślinnego, części roślinne, ściętą trawę, liście, gałęzie, papier toaletowy, ręczniki papierowe, serwetki, chusteczki, popiół drzewny,

 

resztek jedzenia pochodzenia nieroślinnego, resztek mięsa i kości, odchodów zwierzęcych, popiołów z pieca, papierosów, roślin zaatakowanych chorobami, piasku i sorbentów dla kotów, zanieczyszczonych trocin po zwierzętach, pełnych papierowych worków z odkurzacza,

 

Bioodpady zbieramy do:

- specjalnych pojemników koloru brązowego,

- pojemników innego koloru, opisanych w sposób czytelny. Do pojemnika odpady wrzucamy luzem lub w szczelnie zamkniętych workach ulegających biodegradacji (obecnie wydawanych w Urzędzie Miasta w Brzegu).

W związku z trudnościami w pozyskaniu pojemników na odpady bio , dopuszcza się stosowanie worków ulegających biodegradacji w kolorze brązowym.

Na terenie domków jednorodzinnych oraz na terenie ogródków działkowych dopuszcza się zbieranie odpadów bio w kompostownikach.

Selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji jest bardzo ważnym elementem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, gdyż gminy są obowiązane do uzyskania określonych poziomów odzysku tych odpadów.

Ponadto, zmieszane z innymi odpadami odpady bio, lub zebrane w innym worku niż worek brązowy biodegradowalny, są przyjmowane w Regionalnej Instalacji Gospodarki Odpadami w m. Gać jako odpady niesegregowane, a z tego tytułu ponoszone są znacznie wyższe opłaty za ich unieszkodliwienie. Konsekwencją takiego działania, może być w przyszłości wzrost wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, wnoszonej do gminy przez właścicieli nieruchomości.

Burmistrz

Jerzy Wrębiak

Tel: 774164258           Fax: 774045325      

e-mail: sekretariat(maupa)mzmk-brzeg.pl

NIP: 7471668698        Regon: 531686762

Projekt i wykonanie Topnet © 2015 All Rights Reserved | Pozycjonowanie stron