1.  Oświadczenie co do wielkości zużycia wody  (pdf)

2.  Stan wodomierza (doc)

3. Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami (pdf)