1.  Oświadczenie co do wielkości zużycia wody  (pdf)

2.  Stan wodomierza (doc)

3.  Oświadczenie o liczbie zamieszkałych osób(doc)