Modernizacja - remont elewacji w 2017r.

Budynek przed modernizacją:

po modernizacji: