Modernizacja - remont elewacji w 2014r.

Budynek przed modernizacją:

po modernizacji: